Cowen, Jeff - JEFF COWEN - seine 51

€ 50,00
  • Hardcover: 128 pages
  • Publisher: Paris-Musees; 01 edition (1 Dec. 2004)
  • Language: English
  • ISBN-10: 2879008611
  • ISBN-13: 978-2879008615
  • Product Dimensions: 28 x 1.6 x 33.3 cm

In een tijdperk waarin de wereld, en de fotografie als medium in het bijzonder, wordt gedomineerd door digitale technieken en het kenmerk van authenticiteit steeds meer waarde krijgt, neemt het werk van Jeff Cowen een speciale plek in. In Cowens benadering wordt het tijdelijke en vluchtige van de fotografie op een paradoxale manier verenigd met het eeuwige en beheersbare van de schilderkunst. Het moderne aspect dat hij daaraan toevoegt is dat hij zijn onderwerpen via het fotografisch proces transformeert tot iets dat zeer persoonlijk is. Door de lagen die Cowen aan zijn fotowerken toevoegt, worden de oorspronkelijke betekenissen van zijn onderwerpen vervaagd, worden de scherpe kanten ‘weggepoetst’ en maken zijn onderwerpen een transformatie door die ze vanuit het banale verheft naar het sublieme.

Een Amerikaan in Berlijn

Jeff Cowen is een wereldburger. Hij werd geboren in New York en volgde daar zijn opleidingen, met uitzondering van het jaar 1987, toen hij in Japan studeerde. In 2001 verhuisde hij naar Parijs en sinds 2007 woont en werkt hij in Berlijn. Van 1988 tot 1990 was hij assistent van de Amerikaanse fotograaf Larry Clark, en van 1990 tot 1992 van de eveneens Amerikaanse fotograaf Ralph Gibson. Het ligt voor de hand dat het werk van deze fotografen invloed op Cowens eigen fotografie heeft gehad, al is dit niet direct zichtbaar.

Jeff Cowen begon zijn eigen carrière als straatfotograaf in New York, maar hij raakte gefrustreerd door het feit dat hij afhankelijk was van ‘external subject matter’ om zich uit te drukken:  ‘I was working to express myself through street photography, but at the same time I was extremely frustrated,’ zegt Cowen. ‘I always had to wait for something to happen. I needed the right angle, the right subject, the right lighting. With more experience I realized I wanted to influence this coincidence, so I started inviting people to my studio, controlling the situation.’

Het werk ontstaat in de studio

Hoewel Jeff Cowen zeker geen kluizenaar is, ontstaat zijn werk binnen de beslotenheid van zijn atelier en wordt het geïnspireerd door de beelden die zich in zijn eigen hoofd vormen. De onderwerpen die hij kiest – het naakt, het landschap, het stilleven, het portret – behoren voor het overgrote deel tot het klassieke repertoire. Uitgelicht uit de oorspronkelijke achtergrond van de originele foto, transformeert het onderwerp tot iets universeels met een eigen leven. Ook levenloze voorwerpen, zoals in zijn meest recente serie Sculpture Photographs worden door zijn fototechnieken van een ziel voorzien. Cowen is niet op zoek naar de precieze weergave van zijn onderwerp: ‘The challenge, when photographing a person, is that you have to capture the right moment and that might prove difficult […] You just have to allow it to happen organically. With a statue it is harder. It is not physically alive so I have to work some photographic magic. I transform the sculptures through my process, in the hope to render the statues so that they are breathing, as we are so lucky to do so for a short but lovely time…’ aldus Cowen in 2016.