Goossens, Marnix - If I Can't Dance, I Don't Want to be Part of Your Revolution (New in plastic!) (Rare!)

€ 999,00

Marnix Goossens fotografeert met grote rust en precisie en richt zijn camera op zaken die we allemaal kennen uit het echte leven. Hij neemt de tijd voor zijn foto's, die dan ook alles behalve momentopnames zijn, eerder uitgerekte momenten, tijd gestold in het beeld.
In zijn portretten zijn personen niet verrast maar afwachtend, voorwerpen bevinden zich op een oneigenlijke plek maar voelen zich daar thuis, natuur wordt bewust vertroebeld, soms zelfs gesaboteerd.
Wat Goossens aan al zijn onderwerpen probeert te ontfutselen is een glimp van karakter. Ook als hij naar zichzelf kijkt wil hij meer zien, zoekt hij naar het onzichtbare moment waarop poseren overgaat in blootgeven.
Bekroond als 'Best Verzorgd Boek 2006'

-

Marnix Goossens photographs with great calm and precision and focuses his camera on things we all know from real life. He takes time for his photos, which are anything but snapshots, rather stretched moments, time solidified in the image. In his portraits, people are not surprised but wait-and-see, objects are in an inappropriate place but feel at home there, nature is deliberately obscured, sometimes even sabotaged. What Goossens tries to extract from all his subjects is a glimpse of character. Even when he looks at himself, he wants to see more, he looks for the invisible moment when posing turns into exposure. Awarded 'Best Verzorgd Boek 2006'

 

Publisher: Episode Publishers, Rotterdam (1 September 2006)
Language: English
Softcover: 64 pages
ISBN-10: 9059730410
ISBN-13: 9789059730410
Item weight: 512 g
Dimensions: 24.2 x 32.5 x 0.9 cm