Hendriks, Ivo - Collages: Tuin Van Ede

€ 25,00

Using programmed images taken out of magazines, newspapers, television and the internet that bombard viewers on an everyday basis, Hendriks carefully selects and re-incorporates these fragments into his collages which combine kitsch and beauty together. The results, translated here as full page colour images, can be viewed as comic, ironic, or a necessary commentary on current societal values and behavior.

 

"I describe my artworks as 'Photographic paintings', forthcoming out of my love for photography and a long career as Art Director in the marketing and advertisement sector. People, nature and abstract subjects are the topics that inspire me most and form the base for all my creations. I hope you enjoy my works as much as I have in making them."

-

Aan de hand van geprogrammeerde beelden uit tijdschriften, kranten, televisie en internet die de kijkers dagelijks bombarderen, selecteert Hendriks deze fragmenten zorgvuldig en verwerkt ze opnieuw in zijn collages die kitsch en schoonheid combineren. De resultaten, hier vertaald als paginagrote kleurenafbeeldingen, kunnen worden gezien als komisch, ironisch of een noodzakelijk commentaar op de huidige maatschappelijke waarden en gedrag.

 

"Ik omschrijf mijn kunstwerken als 'Fotografische schilderijen', voortgekomen uit mijn liefde voor fotografie en een lange carrière als Art Director in de marketing- en advertentiesector. Mensen, natuur en abstracte onderwerpen zijn de onderwerpen die mij het meest inspireren en de basis vormen voor al mijn creaties. Ik hoop dat je net zoveel van mijn werken geniet als ik bij het maken ervan. "

 

Publisher: Noorderlicht
Language: Dutch
Hardcover: -
ISBN-10: 9076703361
ISBN-13: 9789076703367
Item weight: 825gr
Dimensions: -