Jesse, Nico - Parijs

€ 10,00

Paris in all its aspects.

Characteristic of Jesse's work, the pictures reflect his unconventional, almost filmic treatment: people are the focal aspect and movement is often an essential element. The use of a flashlight to make the figures stand out from the background is another typically Jessean device. It is not so very surprising that he made his name with a book, for his strength lay less in the individual image than in a succession of them.

 

Nico Jesse (1911-1976) had studied medicine and for many years combined his profession as a general practitioner with his passion for photography. His interest in people motivated him in both capacities. In 1956 he retired from general practice to devote himself entirely to photography. His assignments came from various companies; he took photographs for annual reports and/or company publications and for many years photographed Amsterdam's important annual literary event, the Book Ball. He also produced in rapid succession a large number of photo-books featuring European cities and countries. It is clear from these books that he was more interested in the people and atmosphere of a city than in tourist attractions.

-

Parijs in al zijn aspecten.

Kenmerkend voor Jesse's werk zijn de beelden die zijn onconventionele, bijna filmische behandeling weerspiegelen: de mens staat centraal en beweging is vaak een essentieel element. Het gebruik van een zaklamp om de figuren op de achtergrond te laten opvallen, is een ander typisch Jessean apparaat. Het is niet zo verwonderlijk dat hij naam maakte met een boek, want zijn kracht lag minder in het individuele beeld dan in een opeenvolging ervan.

 

Nico Jesse (1911-1976) had geneeskunde gestudeerd en combineerde jarenlang zijn beroep als huisarts met zijn passie voor fotografie. Zijn interesse in mensen motiveerde hem in beide hoedanigheden. In 1956 trok hij zich terug uit de huisartspraktijk om zich volledig aan de fotografie te wijden. Zijn opdrachten kwamen van verschillende bedrijven; hij fotografeerde voor jaarverslagen en / of bedrijfspublicaties en fotografeerde jarenlang het belangrijkste literaire jaarlijkse evenement van Amsterdam, het Boekenbal. Hij produceerde ook snel achter elkaar een groot aantal fotoboeken met Europese steden en landen. Uit deze boeken blijkt duidelijk dat hij meer geïnteresseerd was in de mensen en sfeer van een stad dan in toeristische attracties. 

 

Publisher: Amsterdam/Brussel, Elsevier (1962)
Language: Dutch
Hardcover: 304 pages
ISBN-10: -
ISBN-13: -
Item weight:1010 gr
Dimensions: 27,8 x 20,5 cm