Janssen, Erik / Grootswagers, Lilian - Oren van Steen

€ 9,95

Stories about the Netherlands and 24 of its monuments. Not scientifically substantiated, nor historically elaborated or exhaustive. The book attempts to give a different view of the beauty and importance of our heritage and, moreover, sometimes put the background in the foreground. With beautiful color photos.

-

Verhalen over Nederland en 24 van haar monumenten. Niet wetenschappelijk onderbouwd, noch geschiedkundig doorwrocht of uitputtend. Het boek poogt een een andere kijk op de schoonheid en het belang van ons erfgoed te geven en bovendien de achtergrond soms op de voorgrond plaatsen. Met fraaie kleurenfoto's.

Publisher: Erfgoed.nu (2012)
Language: Dutch
Hardcover: 120 pages
ISBN-10:
ISBN-13: 9789081631600
Item weight: 1263 g
Dimensions: 30x30x2 cm

book is mint/new