Klooster, Luc ten - SHE: a photo-essay

€ 15,00

With a foreword by Sonja Barend.

The book is bilingual Eng-Ned and shows the Woman as she passed through the lens of photographer Luc ten Klooster over the years. With quotes about women from famous writers and philosophers, from Aristotle to Bertrand Russell and Simone de Beauvoir.

The book includes various images from the series "Chained", the "Anachronismes" and "Graffitygirl". But of course, there is much more in it.

Due to the retrospective nature of this book and the focus on the subject, you get to see very diverse photography over 100 pages, but the recognizable style of Ten Klooster runs through it like a thread.

 

Luc ten Klooster comes from an artist family. His grandfather was a painter and graphic artist, and he grew up among the works of art his father created as a sculptor. His interest in photography developed at an early age, but he first opted for a career as a concert pianist. The need to express himself visually grew, however, and from the end of the 1990s he exhibited his photo work in various galleries throughout the Netherlands. He sees himself more as a visual artist than a photographer and he likes to experiment with various techniques, not only to explore the boundaries of what may still be called “photography”, but also to build a bridge between the present and the past. He, therefore, likes to use a combination of “old-fashioned” analog achievements with the current (almost limitless) digital technology. Photos that were already “taken” decades ago can therefore unexpectedly be provided with a completely new form of expression. Partly due to this combination and the chosen style, timeless images can be created in which many references to the past are often present beneath the surface.

-

Met een voorwoord van Sonja Barend.

Het boek is tweetalig Eng-Ned en toont de Vrouw zoals zij in de loop der jaren voor de lens van fotograaf Luc ten Klooster voorbijkwam. Met citaten over vrouwen van beroemde schrijvers en filosofen, van Aristoteles tot Bertrand Russell en Simone de Beauvoir.

In het boek zijn o.a. diverse beelden opgenomen uit de series "Geketend", de "Anachronismes" en "Graffitygirl" . Maar er staat natuurlijk nog veel meer in.

Door het retrospectieve karakter van dit boek en de focus op het onderwerp krijg je over 100 pagina's erg diverse fotografie te zien maar daar loopt de herkenbare stijl van Ten Klooster als een rode draad doorheen.

 

Luc ten Klooster is afkomstig uit een kunstenaarsfamilie. Zijn grootvader was kunstschilder en graficus, en hij groeide op tussen de kunstwerken die zijn vader als beeldhouwer schiep. Zijn interesse in fotografie ontwikkelde zich al op jeugdige leeftijd maar hij koos eerst voor een carrière als concertpianist. De behoefte om zich visueel uit te drukken werd echter steeds groter en vanaf het einde van de jaren ’90 exposeerde hij zijn fotowerk in diverse galeries in heel Nederland. Hij ziet zichzelf meer als beeldend kunstenaar dan als fotograaf en hij experimenteert graag met diverse technieken, niet alleen om de grenzen te verkennen van wat nog “fotografie” mag heten, maar ook om juist een brug te slaan tussen heden en verleden. Hij maakt daarom ook graag gebruik van een combinatie van “ouderwetse” analoge verworvenheden met de huidige (bijna onbegrensde) digitale techniek. Foto’s die reeds decennia geleden “gemaakt” zijn kunnen dan ook onverwacht van een geheel nieuwe uitdrukkingsvorm voorzien worden. Mede door die combinatie en de gekozen stijl kunnen tijdloze beelden ontstaan waarin vaak onder de oppervlakte vele verwijzingen aanwezig zijn naar het verleden.

 

Publisher:
Language: Dutch and English
Hardcover:
ISBN-10: 9081200119
ISBN-13: 9789081200110
Item weight: 1005
Dimensions: 25 x 30 x 2 cm